اشتراک رایگان

جشنواره ١٣٩٩ با خرید هر اشتراک بیشتر از یک ماه، یک مرتبه فرصت دارین تا بعد از مدتی هزینه اشتراکتون رو پس بگیرین! اشتراک ٣ ماهه تا ٩٩ ساعت اشتراک ٦ ماهه تا ٣٩٩ ساعت اشتراک یکساله تا ١٣٩٩ ساعت از لحظه فعال شدن اشتراک تا قبل از پایان زمان مورد نظر، شماره موبایل و تاریخ و ساعت خرید اشتراک رو به پشتیبانی (٠٩٣٦٠٦٠٦١٧٠) پیامک کنین تا اشتراکتون غیر فعال و هزینش تماما به حسابتون برگرده