تماشا کنید
ریزغولک ها 2
ریزغولک ها 2

گل گیسو و برنچ متوجه می‌شوند که جمعشان یکی از شش گروه ریزغولک ها (جاز، وسترن، تکنو، کلاسیک، پاپ و راک) که در شش منطقه پراکنده شدند و به شش نوع مختلف موسیقی علاقه دارند، هستند. دنیای آن‌ها قرار است بسیار بزرگتر و بسیار پرسرو صدا‌تر شود. یکی از اعضای گروه وفاداری هارد راک، ملکه بارب، به کمک پدرش، پادشاه تراش، می‌خواهد همه انواع دیگر موسیقی را از بین ببرد تا راک به عنوان بهترین موسیقی بر همه فرمانروایی کند. در حالی که سرنوشت دنیا در خطر است، گل گیسو و برنچ همراه دوستانشان، شروع به مناطق دیگر سفر می‌کنند تا ریزغولک ‌ها را متحد کنند...

مدت زمان:

کیفیت: HD

امتیازدهی: 0

6.1

امتیازدهی(12)